ALTOS Teed OÜ

Altos Teed OÜ, mis kuulub osaühinguga ÜLE ühisesse gruppi, ettevõte sisenes Eesti teedeehituse turule 21.detsembril 2015.aastal. Meie põhiliseks tegevusalaks on aluste ehitus, asfalteerimine ja aastast 2019 asfaldi tootmine. Meie ettevõte pakub projektide juhtimist nii maanteedel kui platsidel. Alates 2019 aasta aprillist kolis ettevõte uude hoonesse, kus töölised said kaasaegsed olmeruumid ja sooja töökoja. Meie väga oluliseks prioriteediks on kvaliteetne töö, töötajate ja kliendirahulolu.